Bouke OldenhofBouke Oldenhof

CURRICULUM VITAE BOUKE OLDENHOF

Opleiding
1969-1975 Atheneum B, Jan Brugmancollege Bolsward
1975-1982 Doctoraal examen Nederlandse Taal- en Letterkunde RU Groningen, inclusief lesbevoegdheid Fries
1982-1988 Doctoraal examen Theaterwetenschap Universiteit van Amsterdam
Kursussen schrijven van Willem Jan Otten, Ger Beukenkamp, Rob de Graaf, Pieter Vrijman, workshops Marcelle Meuleman, Jan Swagerman, Wijnand Stomp, Binger Instituut. Deelnemer project `Schrijverspoort' (Artemis Den Bosch 1994-1997).

Betrekkingen
1980-1985 Leraar Nederlands/ Fries Ichthuscollege/PABO Julianakweekschool Drachten
1984-1986 Leerplanontwikkelaar Stichting voor de Leerplanontwikkeling Enschede
1985-1987 Didacticus Nederlands N.L.O. Ubbo Emmius Leeuwarden
1986-1990 Dramaturg Frysk Toaniel Ferbân Leeuwarden (Tryater, amateurtoneel)
1987-1998 Theaterrecensent Leeuwarder Courant
1991-1993 Koördinator literatuerbefoardering Frysk Letterkundich Museum en Dokumin-taesjesintrum
1991-1998 Docent dramaturgie Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Toegepast Drama
1999-2016 gastdocent (toneel)schrijven en onderzoek Docent Theater NHL Leeuwarden
2006-2007 assistent- en interim-directeur Tryater
Freelance werkzaamheden als docent toneelschrijven, presentator Yn petear mei voor Omrop Fryslân tv, literair vertaler, samenstelling Spiegel van de Friese literatuur, inleider Stimuleringsfonds Nederlandse Omroep, cursussen theater VCSD, docent Schrijversvakschool Groningen, begeleidingen ontwikkeling televisiedrama

Publicaties
Diverse didactische publicaties en onderwijsmethoden
Hampelmannen en de goaden fan de Olympus. HJIR 1991-4
Tryater 1965-1990. In fearnsieu groei fan Frysk beropstoaniel. Leeuwarden, 1991.
Verhalen, gedichten, kort toneelwerk en recensies in literair tijdschrift Hjir, van 1980 tot 1990 redacteur daarvan. Bijdragen De Moanne
Lyts hânboek fan de Fryske literatuer. Taheakke: De resinte Frysk literatuer. Ljouwert 1997
De Rijpen (Rolbrug, Hanebuurt, Kooibos). Hispel 1999
De suite van het waken. In Stukken, acht toneelteksten voor jongeren. Amsterdam 2002
Wouter, een verhaal in de wereld van het theater. Vrienden van de Harmonie. Leeuwarden, 2003.
De verdwijntruc (samen met Dolf Verroen), Van Goor Amsterdam 2003.
Tryater. Abe/Peer Gynt/Orfeo Aqua/Kening Lear. Ljouwert 2004.
Zolang de wind van de wolken waait. Geschiedenis van de Friese literatuur. Amsterdam 2006. Hoofdstuk toneel.
Fan letter soarch (Lette ropping, Rispinge, Juster is fuort). Bornmeer 2014
Witte en het witte paard..Azul Kids 2016
Storm, De schimmelruiter/De stormruiter. Vertaling en redactie. Bornmeer 2018
Op libben en dea (Feteranen, foar dy nei dy, It wie op in simmerjûn). Bornmeer 2019

Vertalingen in het Fries van werk van o.a. Shakespeare, Molière, Tsjechow, Heiner Müller, Harald Müller, Frisch, Achternbusch, Vanluchene, Euripides, Garcia Lorca
Vertaling in het Nederlands o.a. The Beauty Queen of Leenane van Martin McDonagh (De Utrechtse Spelen), hertaling Mouchette Arne Sierens voor Generale Oost

Adviseur Produksjefûns Poadiumkeunsten Provinsje Fryslân (1987-1994), Fonds voor de Letteren (1991-1993), Nederlands Literair Productie- en Vertalingenfonds (1993-2006), Commissie Zomer Fonds voor de Podiumkunsten (1994-1997), Stimuleringsfonds Culturele Omroepproducties (2000-2004), Raad voor Cultuur voorstellingsbezoeker commissie theater (2005-2009), ondersteuning secretariaat rondes NFPK (2008-2012; 2018-), Adviescommissie Productiefonds Podiumkunsten e.a. Overijssel (2014-) en Gelderland (2016-)

Bekroningen
Rely Jorritsmapriis 1976, 1992
Nominatie Prosceniumprijs VCSD 1994 voor Rolbrug
Nominatie Taalunie Toneelschrijfprijs 1995 voor Kooibos en Hanebuurt
Aanmoedigingsprijs Toneel Amsterdams Fonds voor de Kunst 1999
Hans Snoekprijs VCSD 2000 voor Medusa; nominatie Nederlands-Duitse kinder- en jeugdtoneelschrijversprijs Duisburg 2000 voor Medusa; nominatie 1000 Wattprijs 2001 voor Medusa
Nominatie Liraprijs 2003 en Prix d'Europe 2003 voor Ganzen
Fedde en Marthe Bergsmapriis 2004-2008 voor Lette ropping
Grimmpreis 2008 voor Duitse productie King A - Stadt Berlin
Gouden Gurbe voor Hoe no, Robin Hood? (2010) en Drie Gebroeders (2013)
Zilveren Anjer Prins Bernard Cultuurfonds Fryslân 2012
Karfunkel. Kinder- und Jugendtheaterpreis Stadt Frankfurt Stein auf Stein 2013
Pyt van der Zeepriis. Provinciale Toneelprijs provincie Fryslân. Voorjaar 2015
Fedde en Martha Bergsmapriis 2013-2016 voor Feteranen

Theater- en andere dramatische teksten

Tijgerleliën (1992)
Gezelschap/producent: De Harmonie Leeuwarden
Medewerkers: Matthijs Rümke (regie), Joop Wittermans
Karakteristiek: monoloog op locatie met gedichten van Piet Paaltjens

Rolbrug (1993)
Gezelschap/producent: De Harmonie Leeuwarden/Schouwburg Groningen
Medewerkers: Matthijs Rümke (regie), Joop Wittermans en Wimmy Wilhelm
Karakteristiek: Plattelandsminiatuur over een huis en een fossiele liefde
Bijzonderheden: nominatie Prosceniumprijs 1994. Landelijke reprisetournee 1994-1995, reprise door Productie Noord-Brabant (Madeleine Matzer)2002, reprise Leeuwarden 2005

Sân wizen fan wekker wêzen (1994)
Gezelschap/producent:Jeugdtheaterschool Leeuwarden
Medewerkers: Hilde Mulder (regie), jongeren jeugdtheaterschool
Karakteristiek: Friese associatieve jongerenvoorstelling over wakker zijn en slapen

Niemand spaart mensen (1994).
Gezelschap/producent: De Citadel Groningen
Medewerkers: Rob Bakker (regie), Kim Coppes en Tim de Zwart
Karakteristiek: kleutervoorstelling over verzamelen en ruilen
Bijzonderheden: reprises door De Citadel (1995-1996) en Tryater als Broer en Lyfke wolle ruilje (1995-1996)

Varkensgras (1995)
Gezelschap/producent: Hollandia
Medewerkers: Jolien Wanninkhof (regie), Joy Hoes en Marthe-Geke Bracht
Karakteristiek: dubbelmonoloog over transseksueel die wapens verzamelt
Bijzonderheden: locatievoorstelling op Wieringen

Abe! (1995)
Gezelschap/producent: Tryater
Medewerkers: Jos Thie (regie), Hilbert Dijkstra, Jan-Sjoerd Veenstra, Ronnie Pander, Romke de Leeuw, Maarten Spanjer, Peter Tuinman, Geert Lageveen, Jan Arendz en vele anderen, jeugdselectie sc Heerenveen
Karakteristiek: megaspektakel in Abe Lenstrastadion over het leven van de bekende voetballer waarin wedstrijd Heerenveen-Ajax (6-5) wordt nagespeeld

Hamlet (1996)
Gezelschap/producent: Tryater
Medewerkers: Jos Thie (regie), Hilbert Dijkstra, Tamara Schoppert, Jan Arendz, Arnold Dijkstra e.a.
Karakteristiek: vrije Friese vertaling van Shakespeare-klassieker

Het Kerstverhaal volgens ...(1996)
Gezelschap/producent: Bellevue
Medewerkers: Matthijs Rümke (regie), Tjeerd Bischoff, Francis Wijsmuller, Bodil de la Parra, Mads Wittermans e.a.
Karakteristiek: vijf versies van het Kerstverhaal met Frank Houtappels, Tom de Ket, Pauline Nol en Jan Veldman

Hanebuurt (1997)
Gezelschap/producent: Impresariaat Wim Visser
Medewerkers: Mattijs Rümke (regie), Gees Linnebank, Joop Wittermans en Milushka Birge
Karakteristiek: plattelandsminiatuur over zieke boer en triviale schrijver in ziekenhuis
Bijzonderheden: nominatie Taalunie Toneelschrijfprijs

Kooibos (1997).
Gezelschap/producent: Bellevue
Medewerkers: Matthijs Rümke (regie), Wimie Wilhelm, Joep Onderdelinden en Nico de Vries
Karakteristiek: Twee jongemannen lenen geld na dood van hun moeder geld voor een dakreparatie en een Russische vrouw
Bijzonderheden: reprise 1999-2000, nominatie Taalunie Toneelschrijfprijs

Melotte yn de mist (1997).
Gezelschap/producent: Rjocht en Sljucht De Tynje
Medewerkers: Wiesje Jansma (regie) en leden toneelgezelschap
Karakteristiek: Friestalig stuk over melkmachineverzamelaar, spoken, etno-archeologen en zuipkeet

De engel en de duizend doden (1997)
Gezelschap/producent: Werklozenwerk Groningen
Medewerkers: Jack Nieborg (regie), veel werklozen
Karakteristiek: Engel moet ontsnapte doden in hun graven terug krijgen
Bijzonderheden: reprise in bewerking Naaldwijk (1999)

Pake yn 'e kast (1999)
Gezelschap/producent: Tryater
Medewerkers: Hilde Mulder (regie) Romke de Leeuw en Jan-Sjoerd Veenstra
Karakteristiek: Friestalige kleutervoorstelling over jongen die zijn grootvader in huis neemt als die naar het bejaardenhuis moet
Bijzonderheden: Nederlandstalige reprise als Pake in de kast en Duitse versie als Du tickst nicht richtig Theater Scintilla Münster

Vader en zoon (1998)
Gezelschap/producent: Theater van het Oosten
Medewerkers: Matthijs Rümke (regie), Joop en Mads Wittermans
Karakteristiek: losse scèrnes over vader-zoonrelatie
Bijzonderheden: diverse auteurs

Hora Ruit (1998)
Gezelschap/producent: Cultuurstad Gorinchem
Medewerkers: Frances Sanders (regie), Lies Visschedijk, Paul van der Laan, Het Monsterverbond e.a.
Karakteristiek: locatievoorstelling rondom slot Loevestein over Hugo de Groot die tot zijn 33e een leven leidt &aagraver la Jezus, maar dan in een boekenkist vlucht

Het Verjaardagsfeest (1998-1999)
Gezelschap/producent: Het Volk
Medewerkers: Aike Dirkzwager (regie), Bert Bunschoten, Wigbolt Kruijver, Joep Kruijver, Wilmie Wilhelm, Fran Wallis Zeper en Elsje de Wijn
Karakteristiek: verjaardag van net gescheiden man wordt verstoord door ex-schoonfamilie en nieuwe minnaar van zijn echtgenote

Nog bij moeder (Ot en Sien) (1998-1999)
Gezelschap/producent: 't Bos Theaterproducties/De Harmonie Leeuwarden
Medewerkers: Hilde Mulder (regie), Tamara Schoppert, Mads Wittermans, Liesbeth
Karakteristiek: kleutervoorstelling over Ot en Sien die niet worden toegelaten tot het grote leven van Trui
Bijzonderheid: bewerking van delen van het bekende leesboek van Jan Ligthart

De verloren akker (1999)
Gezelschap/producent: De Citadel
Medewerkers: Rob Bakker (regie),
Karakteristiek: losse fragmenten over het verloren gegane plattelandsleven

Peer Gynt (1999)
Gezelschap/producent: Tryater
Medewerkers: Jos Thie (regie), Thijs Feenstra, Klaasje Postma, Peter Tuinman en anderen
Karakteristiek: locatievoorstelling in het Midslâns van Ibsen in Terschellinger duinen

Medusa (2000)
Gezelschap/producent: Mevrouw Smit/De Citadel
Medewerkers: Silvia Andringa (regie),
Karakteristiek: jongerenvoorstelling over verliefde klassieke personages die het niet verdragen elkaar niet aan te kunnen kijken Bijzonderheden: lokalenvoorstelling, reprise als theatervoorstelling in 2002, Hans Snoekprijs 2000, nominatie 1000Wattprijs 2000-2001, Duitse versies in Senftenberg en Frankfurt

Roorda (2000)
Gezelschap/producent: Tryater
Medewerkers: Rob van de Meeberg (regie), Romke de Leeuw en Aly Bruinsma
Karakteristiek: levensverhaal Tynster communist op basis van interviews Kerst Huisman Bijzonderheden: onderdeel Simmer 2000

Zwaluwvlucht (2001)
Gezelschap/producent: Noord-Nederlands Orkest en De Citadel
Medewerkers: Rob Bakker (regie), Noord-Nederlands Orkest, Ilja Tammen, Tirza de Jong en Leon Roeven
Karakteristiek: een zwaluw brengt door een reis een opstandig meisje dichter bij de natuur haar moeder
Bijzonderheden: educatief programma Pieter Roelfsconcerten, reprise 2004

Ganzen (2001)
Gezelschap/producent: IDTV
Medewerkers: Ben Sombogaart (regie), Joop Wittermans, Rense Westra en anderen
Karakteristiek: single-play over oude boer die niet kan stoppen
Bijzonderheden: bewerking Hanebuurt, nominatie Liraprijs en Prix d'Europe

De Frijloop (2003)
Gezelschap/producent: Probe
Medewerkers: Wiesje Jansma (regie), diverse amateurs
Karakteristiek: Friestalige eenakter over opvanghuis voor gevluchte ouders

Joris en de zwadder (2002-2003)
Gezelschap/producent: Theater Gnaffel
Medewerkers: Elout Hol (regie), Henk de Reus en Marlyn Coetsier
Karakteristiek: poppenvoorstelling naar aanleiding van schilderij Jeroen Bosch
Bijzonderheden: reprise 2004

King A (2002-2003)
Gezelschap/producent: Het Laagland
Medewerkers: Inez Derksen (regie), Vincent Rietveld, Hylke van Sprundel, Maarten Smit, Anke Engels en Thomas Boer
Karakteristiek: beginsc&eagraverne van bewerking over democratie en ridderschap
Bijzonderheden: reprise door Het Laagland in 2004 en 2012-2013, internationale tournee o.a. Frankfurt, Zürich, New York; tientallen Duitse producties in o.a Stuttgart, Mannheim, Regensburg, Wenen, Graz, Zürich, Lüneburg, Wilhelmshaven, Konstanz. Brüder Grimmpreis voor productie in Stuttgart bij Jugend Theater Treffen Berlin 2007

Ach en Weestate 13 (2003)
Gezelschap/producent: Tryater
Medewerkers: Geert Lageveen (regie), Joop Wittermans, Geert Lageveen, Sabri Saad el Hamus
Karakteristiek: Friestalig stuk over overjarig cabaretduo

Drie musketiers (2003)
Gezelschap/producent: Theater Artemis
Medewerkers: Matthijs Rümke (regie), Martijn Fischer, Jaap ten Holt, Martijn Fischer, Matthieu Gutschmidt, Manon Velzeboer e.a.
Karakteristiek: bewerking De man met het ijzeren masker van Dumas

Kening Lear (2003).
Gezelschap/producent Tryater
Medewerkers: Jos Thie (regie), Rients Gratama, Tamara Schoppert, Joop Wittermans e.a.
Karakteristiek: bewerking Shakespeare voor grootschalige voorstelling met Friese paarden
Bijzonderheden: afscheidsvoorstelling Jos Thie als artistiek leider

Überraschungseier (2003).
Gezelschap/producent: Theater Gnaffel
Medewerkers: Jos Thie (regie), Elout Hol e.a.
Karakteristiek: poppenvoorstelling over bizarre plattelandskroeg,verrassingseieren en een mini-scheepsramp op locatie in Zwolle
Bijzonderheden: poppenvoorstelling op basis van televisiescript

Miskerst (2003)
Gezelschap/producent: De Bres/De Harmonie
Medewerkers: Joop Wittermans (regie), Liedwien Feldt e.a.
Karakteristiek: eenakter over vrouw wier Kerst alleen verstoord wordt bezorgde vriendinnen

Eik en Duin
Gezelschap/producent: Het Lokaal voor spannende zaken/Haags Volksbuurtmuseum
Medewerkers: Mechteld Prins (regie),
Karakteristiek: sfeertekening en ondergang van Haagse koffiehuizen

Zero bpm (2004)
Gezelschap/producent: Het Laagland
Medewerkers: Silvia And\ringa (regie),
Karakteristiek: jongerenvoorstelling over jongen die roes en risico zoekt om te leven

Omke Jan (2004)
Gezelschap/producent: Omrop Fryslân, Jura Film
Medewerkers: Wouter Snip (regie), Romke de Leeuw, Nynke Laverman e.a.
Karakteristiek: singleplay over euthanasie

De eerste zonde (2005)
Gezelschap/producent: DJT de Reus/ Gevangenismuseum Veenhuizen
Medewerkers: Henk de Reus (regie), Melvin van Gennip, Francis Wijsmuller en Marieke van Weelden
Karakteristiek: jeugdvoorstelling in gevangenisdorp over meisjes die ontsnapte gevangene op het goede pad willen brengen
Bijzonderheden: bewerking van roman van Mariët Meester, reprise in 2006 inclusief regie

Heksenstreken (2006)
Gezelschap/producent: Theater Gnaffel
Medewerkers: Jos Thie (regie), Elout Hol, Franka van Essen e.a.
Karakteristiek: poppenvoorstelling over heksenprocessen Salem op locatie

Nog even nog even nog (2006)
Gezelschap/producent: Het Laagland
Medewerkers: Silvia Andringa (regie), Lennart Monaster, Mariël Vaartjes, Dave Mantel, Eefke den Held, Daniël van Klaveren en Jeroen Woe (muziek)
Karakteristiek: kleuterstuk over baby die niet geboren wil worden

De Heeren van het Veen (2006)
Gezelschap/producent: Sportstad Heerenveen
Medewerkers: Jos Thie (regie), Peter Tuinman, Karin Bloemen en vele anderen
Karakteristiek: spektakel over Heerenveen, sport en opschepperijen
Bijzonderheden: opening uitgebreiding Abe Lenstrastadion met 3500 medewerkers en 57.000 toeschouwers.

Lette ropping (2007)
Gezelschap/producent: Tryater
Medewerkers: Anny van Hoof (regie), Joop Wittermans, Marijke Geertsma en Aly Bruinsma
Karakteristiek: Friese plattelandsminiatuur over parmantige koster die zijn vrouw verliest aan de nieuwe vrouwelijke dominee
Bijzonderheden: reprise 2007, Bergsmapriis

It wûnder fan Weinterp (2007)
Gezelschap/producent: Iepenloftspul Opsterlân
Medewerkers: Wiesje Jansma (regie), tientallen amateurs
Karakteristiek: Friese openluchtvoorstelling over een Middeleeuwse pastoor en zijn zoon, spoken en een kerk die zeven kilometer wordt verplaatst

Antigone (2007)
Gezelschap/producent: De Citadel
Medewerkers: Silvia Andringa (regie), Ilja Tammen, Martin Grudaj, Naomi Velissariou, Frank Derijcke en Jur van der Lecq
Karakteristiek: bewerking voor jongeren van klassieke stuk over radicalisering

Verhalen van Overzee (2008)
Gezelschap/producent: Teatro Munganga
Medewerkers: Claudia Maoli (regie),Stefan Papp, Victor Bottenbleij e.a.
Karakteristiek: beeldende jeugdvoorstelling over Maurits van Nassau die Nederlandse kolonie in Brazilië stichtte
Bijzonderheden: Portugese reprise in Recife Brazilië 2008

Uh ... (wurd socht) (2008)
Gezelschap/producent: Tryater
Medewerkers: Jellie Schippers (regie), Theun Plantinga en Teatske Veldstra
Karakteristiek: kleutervoorstelling over taal
Bijzonderheden: Nederlandstalige reprise 2008

Na ons ... Stichting Geestmer (2008)
Gezelschap/producent: Stichting Geestmer
Medewerkers: Claudia van Rooij (regie) en vele amateurs
Karakteristiek: Locatievoorstelling over overstroming

Meeuw (naar Tsjechow). Theater De Citadel, 2009. Regie: Rob Bakker.
Gezelschap/producent: De Citadel
Medewerkers: Rob Bakker (regie), Saskia Driessen, Ybert Verweij, Brenda Hauer, Raoul Copier en Koen Jantzen
Karakteristiek: bewerking voor jongeren van stuk Tsjechow

Kinderzegen (2009)
Gezelschap/producent: Dario Fo/11-kernen opera
Medewerkers: Wilma Sekreve (regie), Bernhard Hunnekink (compositie), Dario Fo-koor en honderden amateurs
Karakteristiek: communityvoorstelling over grote gezinnen
Bijzonderheden: reprise in 2012

De Helden van 't Hoogie
Gezelschap/producent: Dario Fo/11-kernen-opera
Medewerkers: Wilma Sekreve (regie), Wim Vos (compositie), Koos en Sekreve
Karakteristiek: operabewerking van Kooibos (2009)

Vorstschade (2010)
Gezelschap/producent: De Citadel
Medewerkers: Rob Bakker (regie), Lies van der Wiel en Erik Koningsberger
Karakteristiek: jeugdvoorstelling over emotioneel verwaarloosde jongen

Een paard! Een paard! (2010)
Gezelschap/producent: Mijzenfestival/De karavaan
Medewerkers: Moos d'Herripon (regie), Marijn de Jong, Anderson Farah, Mouna Laroussi
Karakteristiek: Floris V denkt zijn leven te beheersen zoals hij zijn paard beheerst

Hoe no, Robin Hood? (2010)
Gezelschap/producent: iepenloftspul Opsterlân
Medewerkers: Wiesje Jansma (regie) en tientallen amateurs
Karakteristiek: Friestalige openluchtvoorstelling over hoe Robin Hood, in onze tijd verdwaald, bezoekers van de locatie ontmoet en rijk en arm verwart
Bijzonderheden: winnaar Gouden Gurbe o.a. beste voorstelling

Babel (2011)
Gezelschap/producent: De Citadel/Theatro Elsenor Milaan
Medewerkers: Rob Bakker (regie), Lies van der Wiel, Stefano Braschi, Giuditta Mingucci en Sjoerd Meijer
Karakteristiek: Babel als basis voor de (spraak)verwarring in Europa
Bijzonderheden: coproductie in kader Europees project Platform 11+

Rispinge (2012)
Gezelschap/producent: Stichting Rolbrêge/De Skâns
Medewerkers: Anny van Hoof (regie), Joop Wittermans en Jelmar Hoekstra
Karakteristiek: Fries plattelandsminiatuur over nukkige man die na verlies van echtgenote in bejaardenhuis trekt en er met verzorgerst vervolgens uit vertrekt
Bijzonderheden: jubileumvoorstelling Joop Wittermans

Almarkt. De wereld bij u op tafel (2012)
Gezelschap/producent: Citadel
Medewerkers: Lotte Lohrengel (regie), Lies van der Wiel, Ybert Verweij, Joost Gimbel e.a.
Karakteristiek: jeugdtheaterstuk over supermarktfamilie

Stein auf Stein (2012)
Gezelschap/producent: Theaterhaus Frankfurt
Medewerkers: Silvia Andringa (regie), Günther Henne, Susanne Schyns, Mirjam Tertilt en Michael Meyer
Karakteristiek: jeugdtheaterstuk over de vervolging van joden in Frankfurt.
Bijzonderheden: reprise tot en met 2018

Drie morgen (2012)
Gezelschap/producent: Bildste aardappelweken
Medewerkers: Sjoeke-Marije Wallendal (regie), Rients Gratama, Brecht Wassenaar, Romke-Gabe Draaijer e.a.
Karakteristiek: drietalig toneel over opvolging in een landbouwbedrijf

Witte en het wilde paard (2012)
Gezelschap/producent: Theater Gnaffel
Medewerkers: Silvia Andringa (regie), Elout Hol, Ron van Lente en Jeannie Charlene
Karakteristiek: poppenvoorstelling over de vriendschap tussen een eenzelvige jongen en een wit paard
Bijzonderheden: jubileumvoorstelling Gnaffel met Gouden Krekel voor Elout Hol; bewerking tot jeugdboek bij Azul Kids (2016)

Heilig vuur (2012)
Gezelschap/producent: Het Zuidelijk Toneel
Medewerkers: Rob Ligthert (regie), Josee Kuypers, Bert Geurkink, Justus van Dillen, Daniël Cornelissen, Mirjam Stolwijk en Stephanie van Leersum
Karakteristiek: bewerking van Natan der Weise van Lessing voor jongeren over religie

Drie Gebroeders (2013)
Gezelschap/producent: Teater Snits/De Sneker Pa
Medewerkers: Wiesje Jansma (regie) en tientallen amateurs
Karakteristiek: Friestalige locatievoorstelling over drie generaties skûtsjeschippers
Bijzonderheden: winnaar Gouden Gurbe beste voorstelling

De reade loper (2013)
Gezelschap/producent: Iepenloftspul Opsterlân
Medewerkers: Jan Smit (regie) en tientallen amateurs, koor.
Karakteristiek: locatievoorstelling over historie turfwinning

Ontsnapping naar de Oost (2013)
Gezelschap/producent: Tryater
Medewerkers: Silvia Andringa (regie), Kaatje Kooij, Arnold Dijkstra en Raymond Muller
Karakteristiek: jeugdvoorstelling over geloofsdiscrimatie in de Gouden Eeuw op locatie de Kanselarij
Bijzonderheden: Friese reprise 2015 als 'Untsnapping nei it easten'

Juster is fuort (2014)
Gezelschap/producent: De wûnderbeam i.s.m. Theater Meerzigt Easterrmar
Medewerkers: Wiesje Jansma (regie), Hilly Harms en Pooke van der Zee
Karakteristiek: Friestalige miniatuur over moeder die na een beroerte haar zoon niet meer herkent
Bijzonderheden: reprise 2014, televisieregistratie Omrop Fryslân 2014

Feteranen (2015)
Gezelschap/producent: Pier21
Medewerkers: Jos Thie (regie), Freark Smink en Joop Wittermans
Karakteristiek: twee oorlogsveteranen komen er als erewacht tijdens oorlogsherdenkingen achter hoezeer de herinnering aan de politionele acties hun leven bepaald heeft en nog bepaalt
Bijzonderheden: Friese reprise (2016), Nederlandstaige reprise Het Volk (seizoen 2016-2017), Bergsmapriis 2013-2016

Noblesse oblige (2015)
Gezelschap/producent: Iepenloftspul Opsterlân
Medewerkers: Jan Smit (regie), tientallen amateurs
Karakteristiek: locatievoorstelling over revalidatie

Meisje loos (2015)
Gezelschap/producent: Theater Gnaffel
Medewerkers: Jawi Bakker (regie), Gerwin Groote en Willemijn de Jonge
Karakteristiek: jeugdtheatervoorstelling over stoer meisje als matroos

Harde handen (2015)
Gezelschap/producent: Zuiderstrandtheater Scheveingen
Medewerkers: Pieter Kramer (regie), Loes Luca, Koos Sekreve e.a., voormalig Willem Breukercollectief en tientallen amateurs, projectkoor
Karakteristiek: bewerking van Op hoop van zegen
Bijzonderheden: openingsvoorstelling voor Scheveningers van het Zuiderstrandtheater, reprise 2017

De smearlappen (2015)
Gezelschap/producent: Elbe Stevens Producties
Medewerkers: Ingo Haeb (regie), Derek de Lint, Rixt de Vries e.a.
Karakteristiek: vrije filmbewerking roman Anne Wadman

Troch de buorren (2015)
Gezelschap/producent:: De Bazuin en Rjocht en Sljucht Tijnje
Medewerkers: Jan Smit (regie), spelers van vereniging en leden van fanfare
Karakteristiek: Friestalige voorstelling over wrijivng openbaar en christelijk
Bijzonderheden: pilot van Under de toer, Leeuwarden Culturele hoofdstad 2018.

Spetters (2016)
Gezelschap/producent: Stichting Iepenlofttheater De Tynje
Medewerkers: Atsje Lettinga en Rineke de Haan (regie), tientallen amateurs
Karakteristiek: Friestalige locatievoorstelling over racen en liefdes

foar dy nei dy (2016)
Gezelschap/producent: Stichting Rolbrêge
Medewerkers: Janneke de Haan (regie), Froukje Reitsema en Popke van der Zee
Karakteristiek: Friestalige stuk over het verlies van een kind

Lytse Prins
Gezelschap/producent: Iepenloftspul Opsterlân
Medewerkers: Elske Klooster (regie) en tientallen amateurs
Karakteristiek: Friestalige bewerking Le Petit Prince

Marijke Muoi (2018) Regie: Sjoeke-Marije Wallendal
Gezelschap/producent: Under de toer
Medewerkers: Sjoeke-Marije Wallendal (regie), Jos Thie (artistieke leiding), Joke Tjalsma, Dette Glashouwer, Paul Kooij, Ludi Hoogmartens, Rogier in 't Hout en anderen
Karakteristiek: immersieve locatievoorstelling in Grote Kerk Leeuwarden over de revolutie en grafschennis in 1797
Bijzonderheden: openingsvoorstelling Leeuwarden Culturele Hoofdstad

Kanoet (2018-2019)
Gezelschap/producent: Pier21/Garage TDI
Medewerkers: Frederieke Vermeulen (regie), Theo Smedes
Karakteristiek: schoolvoorstelling over bijzondere trekvogel en het Wad
Bijzonderheden: reprise Landesbühne Niedersachsen-Nord Wilhelmshaven (2019)

Holstmeer - Weg (2018)
Gezelschap/producent: De jonge republiek
Medewerkers: Silvia Andringa (regie), Eelco Venema en Carol Mgata
Karakteristiek: eenakter over twee mensen die teruggaan naar de maatschappij
Bijzonderheden: derde deel van trilogie in gevangenis en opvang slachtoffers seksueel geweld, hoofdprogramma Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018

Altied Seumer (2018)
Gezelschap/producent: Stichting Patatoes go wild
Medewerkers: Sjoeke-Marije Wallendal (regie), Albert Bonnema, Theun Plantinga, Janneke Schaareman en anderen
Karakteristiek: Bildtstalig muziektheater op locatie over eten en overproductie
Bijzonderheden: hoofdprogramma Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018

Gabe Skroar (2018).
Gezelschap/producent: Iepenloftspul Grou
Medewerkers: Theo Smedes (regie), Freark Smink en tientallen amateurs
Karakteristiek: Friestalige locatievoorstelling over gebroeders Halbertsma

De stormruiter (2018)
Gezelschap/producent: Stichting Faderpaard
Medewerkers: Jos Thie (regie), Jelle de Jong, Annemaailke Bakker, Ellen ten Damme, Joop Wittermans, de Wereldbänd en vele anderen Karakteristiek: grootschalig paardenspektakel over dijkenbouw en hoogmoed
Bijzonderheden: redactie dialogen en begeleiding bewerking, hoofdprogramma Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018

It wie op in simmerjûn (2019)
Gezelschap/producent: Pier21
Medewerkers: Jos Thie (regie), Joke Tjalsma en Jan Arendz
Karakteristiek: Fries kamerstuk over voltooid leven met dubbelrollen

Titus (2019)
Gezelschap/producent: Stichting 754
Medewerkers: Bruun Kuijt (regie), Theun Plantinga, Joop Wittermans, Alexandra Alphenaar, Maike Boerdam, Albert Secuur, Wiebe Kaspers (muziek) en tientallen amateurs
Karakteristiek: deels Fries muziektheater over Titus Brandsma
Bijzonderheden: op locatie in Bonifatiuskapel Dokkum

Hanna van Hendrik (2019)
Gezelschap: Stichting Hanna van Hendrik
Medewerkers: Liesbeth Coltof (regie), Johanna ter Steege, Huub Stapel, Naomi van der Linden, Laus Steenbeeke, Her Majesty (muziek) en tientallen amateurs
Karakteristiek: de ondergang van het overzichtelijke agrarische samenleving
Bijzonderheden: locatievoorstelling voormalige vliegbasis Twente