Bouke OldenhofActueel

Hanna van Hendrik

Na meer dan twee jaar voorbereiding is het zover: in juni en juli 2019 wordt in en om de grootste hangar van Vliegveld Twente in Enschede de voorstelling `Hanna van Hendrik' opgevoerd.

Johanna ter Steege droomde al jaren van een voorstelling als ode aan de streek, de veilige agrarische samenleving en de taal van haar jeugd. Samen met haar en regisseur Liesbeth Coltof heb ik een script ontwikkeld rondom de boerenopstand van Tubbergen uit 1971. Toen de schaalslag vele boeren bedreigde, kwamen ze in opstand tegen de plannen voor de ruilverkaveling. Ze wonnen de Slag om Tubbergen, maar verloren de oorlog tegen de schaalvergroting. Johanna ter Steege speelt boerin Hanna die uit trouw aan haar overleden echtgenoot Hendrik het familiebedrijf voortzet, maar de situatie is penibel: geen investeringsruimte, geen opvolger, geen perspectief op deze schaal. Uit liefde voor het boerenleven zet ze door; een onverwachts kleinkind geeft echter haar de moed zich te laten verrassen door wat het leven zonder boerderij haar te bieden.

Het wordt een voorstelling met Johanna ter Steeg, Huub Stapel en vele anderen als acteurs, met de band Her Majesty, met crossers, met een decor dat je als toeschouwer betreedt, met een ontvangst met een waar foodfestival met lokale producten. Voor meer informatie zie www.hannavanhendrik.nl.

Titus

Nadat er een paar jaar geleden met groot succes de musical Bonifatius werd opgevoerd, namen ze in Dokkum het initiatief voor een nieuwe muziektheatervoorstelling in de Bonifatiuskapel. Het onderwerp hoefden ze niet ver te zoeken: de stichter van de kapel, Titus Brandsma. Het was mij een eer de tekst te mogen schrijven, al was het maar omdat ik de wereld van Brandsma zo goed uit mijn jeugd en de omgeving van mijn ouders ken.

Titus Brandsma was een Friese monnik, die zich niet wenste neer te leggen bij de ingrepen van de Duitse bezetter in de katholieke kerk. Hij moest het bekopen met de dood in Dachau. In 1985 werd hij zalig verklaard toen de toenmalige paus, en over zijn heiligverklaring gaan tegenstrijdige berichten.

Wat heeft het verhaal van Titus Brandsma ons te vertellen? Ik wilde niet een voorstelling maken waarin alleen katholieken of gelovigen zich in herkennen, maar ik wilde het verhaal van Titus zo vertellen dat het ons allemaal confronteert met onze eigen vragen. Titus was ooit een jongen die geraakt werd door de stilte en besloot zijn leven in dienst van de godsdienst te stellen. Als man rende hij zich de voeten uit zijn lijf om de belangen van de katholieke kerk te dienen. Titus was dus iemand die zwaar in de stress was om de stilte te dienen. Je hoeft net als ik geen gelovige te zijn om je daarin te herkennen. Zijn we eigenlijk allemaal ons niet vreselijk druk aan het maken en zijn niet we niet vergeten waarom het ons te doen is in het leven?

Theun Plantinga, Joop Wittermans, Maike Boerdam, Alexandra Alphenaar en vele anderen vertellen het verhaal met liedteksten van Eppie Dam op muziek van Henk Pool, Chris Fictoor en Peter van der Zwaag. Een koor, een klein orkest, het prachtige halfopen theater van de Bonifatiuskapel, de medewerking van veel Dokkumers, alle informatie is te vinen op www.titus2019.nl.

It wie op in simmerjûn - Pier21

Dank aan al die 11.501 toeschouwers die een bezoek hebben gebracht aan `It wie op in simmerjûn'! Wij kijken terug op een hartverwarmende tournee. We konden nog een paar data extra bijboeken. Vijftig keer mochten we het stuk spelen, en daarvan liefst veertig keer voor een uitverkochte zaal. En dat terwijl tijdens we vier niet-uitverkochte voorstellingen in Sneek, Heerenveen en Drachten ook meer dan 350 toeschouwers mochten begroeten.

Eigenlijk zouden we het stuk nog ontzettend graag door willen spelen, maar door verplichtingen van acteurs Jan Arendz en Joke Tjalsma lukt dat niet op korte termijn. Wie weet wat er in de schoot van de toekomst verborgen ligt.

Kanoet - Pier2

De kanoet is een bijzondere Wadvogel. Ornitholoog Prof. dr. Theunis Piersma bestudeert de vogel al meer dan dertig jaar. Doordat hij over gegevens over deze periode beschikt is hij in staat aan de hand van de vogel uitspraken te doen over de invloed van de klimaatverandering en de verandering van de inrichting van onze omgeving op de vogels. Met 'Tracks' verbaasde hij velen op Oerol met een prachtig programma in samenwerking met muzikant Sietse Pruiksma.
Vanwege de interesse van zijn kinderen kwam producent David Lelieveld op het idee om een kindervoorstelling te maken met hetzelfde gegeven. Ik mocht daar de tekst voor schrijven, met als uitgangspunt het bijzondere gegeven dat de kanoetkuiken in Siberië worden achtergelaten door hun ouders en zelf de weg naar het Wad en Mauretanië moeten vinden. In de voorstelling zet Mient alle spullen klaar voor de lezing die zijn vader op een school komt houden. De beroemde professor is de afspraak vergeten en blijkt in Siberië te zitten. Voor Mient begint een schijnbaar onmogelijke opgave de taak van zijn vader over te nemen. Mient houdt zich taai, om tenslotte zich te vereenzelvigen met een kanoetenkuiken en de lange tocht naar het Wad te maken.
In coproductie met Garage TDI realiseerden acteur Theo Smedes en regisseuze Frederieke Vermeulen een scholenvoorstelling die al meer dan vijftig keer speelde en tot het einde van dit seizoen verder opgevoerd blijft.

In voorbereiding is nu een Duitse versie in samenwerking met de Landesbuehne Niedersachsen Nord in Wilhelmshaven, terwijl wij samen ook een tweede voorstelling over de wondere wereld onder water voorbereiden.

Voor meer informatie kijk op: Pier21.nl/page/actueel/kanoet.

Under de toer

Voor velen was het project Under de toer een van de meest geslaagde onderdelen van Leeuwarden/Fryslân Culturele Hoofstad. Er is een blijvend aandenken aan al de 31 deelprojecten verschenen bij Bornmeer. Niet een standaard verslag, maar een door Barbara Jonkers prachtig vormgegeven boek waarin Heleen Haijtema met 31 beelden en ik met 31 verhalen een ode brengen aan de inzet van al die mensen die rond 31 kerken de 31 bijzondere manifestaties mogelijk hebben gemaakt. Een inspiratiebron voor vergelijkbare projecten! Het boek is te verkrijgen bij de uitgever.

Fan libben en dea & Fan letter soarch

Begjin 2019 komt der by gelegenheid fan de toernee fan 'It wie op in simmerjûn' 'n nije bondel mei trije toanielstikken fan myn hân út ûnder de titel 'Fan libben en dea':
'Feteranen' waard in pear jier lyn spile troch Pier21 mei Joop Wittermans en Freark Smink yn in regy fan Jos Thie. Yn 70 foarstellingen yn de provinsje luts it stik 15.000 takôgers. Ek Toneelgroep Het Volk hat it stik noch 80 kear yn it Nederlâns spile troch it hiele lân. Yn it stik sjogge wy twa feteranen by de Deadebetinking yn de rin fan tsientallen jierren. Earst by de betinking fan de Twadde Wrâldoarloch, mar letter yn de oarloch dy't ha folle mear pleaget, de Polisjonele Aksjes yn Yndonezië.
Yn 'foar dy nei dy' fertelle Popke van der Zee en Froukje Reitsema wat it foar harren betsjutte om in bern te ferliezen. De dialooch bestiet út letterlike sitaten fan petearen dy't ik mei har holden haw. De tekst waard in tweintich kear spile yn paviljoen De Leijen yn in yntime setting foar in lyts publyk. De tekst kin no neilêzen wurde yn de bondel.
It tredde stik is 'It wie op in simmerjûn'.

'Fan libben en dea' is myn twadde bondel mei trije Frysktalige stikken. Earder ferskynde al 'Fan letter soarch'. Yn dizze bondel steane de stikken 'Lette ropping', 'Rispinge' en 'Juster is fuort'. Beide bondels binne ferskynd by Utjouwerij Bornmeer. Mear ynformaasje op www.bornmeer.nl.

De stormruiter/De schimmelruiter

Ik mocht meewerken aan de theaterbewerking van 'Der Schimmelreiter' van Theodor Storm voor het grote paardenspektakel 'De stormruiter' onder regie van Jos Thie. Ik heb meegelezen met de verschillende fasen van Thie's bewerking ervoor, en uiteindelijk bijgedragen aan de dialoog.
De bewerking is uitgekomen bij Bornmeer in de herfst van 2018, samen met een vertaling van de originele novelle van mijn hand. Het ISBN is 978 90 5615 473 8; meer informatie op www.bornmeer.nl.

Witte en het wilde paard

Een poëtisch verhaal voor kinderen van de hoogste groepen van de basisschool over de vriendschap tussen drie buitenbeentjes: een flamingo, een hengst en een jonge met spierwit haar. Op uitnodiging van Azul, een sympathieke kleine uitgeverij, schreef ik een prozabewerking van de toneeltekst waarmee Elout Hol van Theater Gnaffel in 2012 zijn koperen jubileum vierde (en de Gouden Krekel voor meest bijzondere prestatie in het jeugdtheater won).
Het boek kwam uit in mei 2016. Zie voor meer informatie en bestellingen: www.azulkids. Het ISBN van het boek is 978-90-822834-3-3.

Stein auf Stein

Theaterhaus Frankfurt zit in een pand waarin voor de oorlog een Joodse feestzaal en bakkerij gevestigd waren, in een buurt waarin zich het Joodse ghetto bevond met onder andere een Joodse begraafplaats. Een monument herdenkt de 15.000 omgekomen Frankfurter Joden, onder hen Annelise (onze Anne) Frank.
Samen met regisseuze Silvia Andringa en het Ensemble van het Theaterhaus heb ik de tekst ontwikkeld voor de voorstelling Stein auf Stein, die probeert de werkelijkheid van de Joodse geschiedenis van het pand en de buurt te benaderen. Een verhalenverteller en een historicus doen dat ieder op hun eigen manier. De voorstelling wordt ieder jaar in de voorzomer hernomen, meestal in juni. Informatie:

King A - Jugendtheater Konstanz

Het jeugdtheaterstuk King A wordt al meer dan tien jaar achtereen op verschillende plaatsen opgevoerd. Ik schreef er de beginscènes van, Robby Cleiren, Daphne de Bruin en anderen, leverden ook delen ervan.
Het stuk is ontwikkeld bij Theater Het Laagland, waar het in in een regie van Inez Derksen in première ging, en een uitgebreide tournee door Duitsland, Zwitserland en de Verenigde Staten (New York, 42nd Street) beleefde. In 2013 werd het stuk door Het Laagland hernomen voor een landelijke tournee, waarbij het vraagstuk van leiderschap en moed in een democatie alleen maar aan actualiteit gewonnen leek te hebben.
In Duitsland werd het stuk geënsceneerd in tientallen theaters ozals Stuttgart, Regensburg, Nürnberg, Bremerhaven en Lüneburg . In het seizoen 2018-2019 staat het stuk vooral in Oostenrijk: Wenen, Linz, Graz. In februari 2019 gaat het in première in Konstanz.